تيتر خبر تاثیر نوسان قیمت نفت بر‌‌ بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اثر مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت اول بر گروه پالایشی و بعد بر گروه پتروشیمی است اثر غیرمستقیم آن هم بر شرکت‌هایی است که مواد اولیه آن‌ها وابسته به نفت و مشتقات آن است چون که نوسان قیمت به سمت پایین است دسته دوم از این کاهش قیمت تأثیر مثبت می‌پذیرند.
تيتر خبر سود شبکه بانکی از شاپرک چقدر است؟
طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، صف‌آرایی میان اصناف و شبکه بانکی را تشدید کرد. از ابتدای فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) عرضه‌کنندگان کالا و خدمت با دیده تردید به این خدمت جدید بانکی می‌نگریستند.
تيتر خبر ثروتمندان تهرانی برای «عروسی» چگونه خرج می‌کنند؟
این روزها هزینه کردن، آن هم هزینه های آنچنانی برای مراسم یک شبه ازدواج برای خیلی ها توجیه پیدا کرده است و وقتی با دوستان و آشنایان درباره ازدواج و هزینه های آن و برنامه های جانبی و مفصلش گفت و گو می کنی، مواردی می بینی و می شنوی که شاید باور کردنش برای خیلی از ما سخت باشد
انواع ماشین لباسشویی ال جی + جدولتيتر خبر انواع ماشین لباسشویی ال جی + جدول
  فرهنگ و هنر  فرهنگ و هنر دارای زيرشاخه  فناوري اطلاعات  فناوري اطلاعات دارای زيرشاخه  صنعت و بازرگاني  صنعت و بازرگاني دارای زيرشاخه  بانک و بيمه  بانک و بيمه دارای زيرشاخه  بازار سرمايه  بازار سرمايه دارای زيرشاخه  صفحه اول  صفحه اول  
  عناوين برگزيده
قیمت خودروهای وارداتی در بازار/جدول
مظنه رهن آپارتمان دو خوابه در تهران +جدول
سود شبکه بانکی از شاپرک چقدر است؟
ارزان ترین گوشی مجهز به اندروید 5 +عکس
پیش‌بینی تحلیلگران وزارتخانه از قیمت‌نفت
مظنه واحدهای 50 متری در تهران؟ +جدول
فروش اعتباری اوپل آسترا آغاز شد+جدول
مسکن چقدر گران می شود+جدول
قیمت انواع دستگاه گیرنده دیجیتال +جدول
آخرین قیمت انواع گوشی ZTE +مشخصات
آخرین قیمت انواع یخچال و فریزر دوقلو +جدول
آخرین قیمت انواع لپ‌تاپ MSI +جدول
ارزان‌ترین گوشی‌های اندرویدی بازار +جدول
آخرین قیمت انواع سشوار +جدول
قیمت انواع تلویزیون سه بعدی در بازار +جدول
آخرین قیمت انواع تبلت Lenovo +مشخصات
آخرین قیمت انواع اجاق گاز ایرانی +جدول
قیمت انواع دوربین عکاسی دیجیتال+جدول
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی +جدول
غروب ركود در بازار مسكن
تغییرات دستمزد 25 گروه شغلی اعلام شد
آغاز پيش فروش اوپل آسترا ۲۰۱۴ +جدول
مسکن و شکاف متری 6 میلیونی در تهران! +جدول
با 30 میلیون‌ تومان چه ماشینی بخریم؟ +جدول
قیمت پرفروش ترین لپ تاپ‌ها ؟ +جدول
قیمت آپارتمان های 2خوابه تهران +جدول
پژو 206 دست دوم در بازار چند؟ +جدول
آپارتمان در پل رومی تهران، متری چند؟ +جدول
قیمت رهن آپارتمان دوخوابه در تهران +جدول
قیمت محبوبترین گوشی موبایل‌های بازار +جدول
قیمت لپ تاپ‌های مخصوص بازی +جدول
رکورد سقوط نرخ تورم برای خوراکی‌ها+جدول
مظنه واحدهای نوساز در تهران؟ +جدول
نگاهی به بازار سکه و طلا در هفته‌ گذشته +جدول

  اوقات شرعی


  وضعيت هوا


 

بانک و بيمه  آمارهاي اقتصادي ايران  بررسي بودجه خانوار HES -1391

بانک و بيمه ، آمارهاي اقتصادي ايران ، بررسي بودجه خانوار HES -1391

نتايج بررسي بودجه خانوار
در مناطق شهري ايران

سال 1391

توضيحات

انجـام گرفتـه و تعـداد 1
COICOP - در سال 1383 ، طبقه بنـدي هزينـه هـا براسـاس گروههاي هزينه از 8 به 12 گروه تغييريافته است و لذا اخت?ف بين ارقام نتايج سـال 1382 جداول 1 الي 4 و 6 اين گزارش با گزارشهاي سالهاي قبل به دليل اعمال طبقه بندي جديد
هزينه ميباشد .

- در سال 1387 ، هزينه ناخالص بدون احتساب مبالغ پرداختي بابت ماليات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) ميباشد. براي مقايسه هزينهسال 1387 با سال هاي قبل ماليات و بازنشستگي از هزينه سالهاي قبل نيز كنار گذاشتهشده است و لذا اخت?ف بين ارقام
نتايج سال هاي 1382 الي 1386 جداول 1 الي 4 اين گزارش با گزارشهاي سالهاي قبل بههمين دليل ميباشد.

- اخت?ف جزئي در جمع اعداد و درصد توزيع ، ناشي از سرراست (روند) كردن اعداد است .

سابقه بررسيبودجه خانوار


اولين بررسي بودجه خانوار در ايران در سال 1314 توسط بانـك ملـي ايـران در 7 شـهركشور صورت گرفت . هدف از اين بررسي بدست آوردن ضرايب اهميت كا?ها و خدمات مصـرفيبراي محاسبه شاخص هزينه زندگي بر پايه سال 1315 بود. در سال 1338 به منظور تجديـدنظـر در ضرايب اهميت كا?ها و خدمات جهت محاسبه شاخص هزينـه زنـدگي ، بررسـي فـوق الـذكر توسط آن بانك در 32 شهر كشور انجام شد .


با تأسيس بانك مركزي و انتقال وظايف مربوط به گردآوري و تجزيه و تحليـل آمارهـاي گوناگون به اين بانك ، بررسي بودجه خانوار ، طي سال هاي 1344 تـا 1352 سـا?نه و بـه طـور مرتب توسط بانك مركزي در 32 شهر كشور به مورد اجرا گذاشته شد .


در سال 1353 كه به عنوان سال پايه شاخص ها انتخاب شده بود ، تعداد شهرهاي مـورد بررسي به 74 شهر افزايش يافت و بررسي بودجه خانوار توسط اداره آمار اقتصادي بانكمركزي تا سال 1357 در 74 شهر ادامه يافت و در سال 1358 فقط در شهر تهران صـورت پـذيرفت . طـي سال هاي 1361-62 اين بررسي با مشاركت فني و اجرايـي اداره آمـار اقتصـادي بانـك مركـزي جمهوري اس?مي ايران و مركز آمار ايران به مورد اجرا گذارده شد و از سـال 1363 تـاكنون اداره آمار اقتصادي عهده دار انجام سا?نه بررسي بودجهخانوار در مناطق شهري كشور بوده است .


در سال 1376 با تغيير در الگوي مصرفي خانوارها و نيز ضرورت تغيير سال پايه شـاخص (
SNA) تغييراتـي 1 قيمتها از سال 1369 به 1376 و با توجه به آخرين توصيههاي سازمان ملل در پرسشنامه داده شد . سال پايه فعلي براي شاخص بهاي كا?ها و خدمات مصـرفي سـ ال 1383 (COICOP) كـه توصـيه شـده توسـط 2 ميباشد . در سال مذكور با توجه به طبقه بندي جديد سازمان ملل ميباشد ، تغييراتي در پرسشنامه داده شد . مهمترين تغييـرات اعمـال شـده افـزايش گروههاي هزينه از 8 گروه به 12 گروه بوده است. سال 1390 آخرين سال پايه مـي باشـ ـد كـه در 79 شهر و با افزايش حجمنمونه قابل توجهي نسبت به سال پايه قبل اجرا شده است.

اهداف بررسيبودجه خانوار


اصو? يكي از اساسي ترين مطالعات آماري كه به منظور نيل به اهداف مختلف اقتصادي و اجتماعي ، در اغلب كشورهاي جهان صورت مي گيرد ، بررسي بودجه خـانوار اسـت . از طريـق اين بررسي مي توان به چگونگي هزينه ها و درآمدهاي خانوارها و روند تغييرات آن ها و نيز آمار و اط?عات گوناگون ديگري پي برد .


مهم ترين اهداف اين بررسي به شرح ذيل مي باشد :


1- شناسايي الگوها و عادات مصرفي خانوارها و مطالعه در مورد روند تغييـرات آن هـا در اثر تحو?ت اقتصادي و اجتماعي .


2- تعييـن ضرايب اهميت كا?ها و خــدمات مورد مصرف خانـوارها به مــنظور محاسبهشاخص بهاي كا?ها و خدمات مصرفي .


3- تعيين سهم هزينه هاي مختلف در هزينه كل خانوارها و اط?ع از چگـونگي مصـرف در بين طبقات مختلف جامعه جهت اتخاذ تصميم در مورد تامين رفاه نسبي و حداقل معيشت .


4- برآورد كليه هزينه هاي مصرفي خانوارها به منظور استفاده در محاسبات ملي .


5- ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي برنامه هاي دولت در وضع زندگي خانوارها از نظـر تركيب هزينه هاي مصرفي آن ها .


6- برآورد ميزان توليد بعضي از كا?هاي مورد مصرف خانوارهـا كـه از طـرق ديگـر بـهسهولت قابل محاسبه نمي باشد .


7- محاسبه حساسيت درآمدي تقاضا ، ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پـس انـداز در جامعه .


8- محاسبه شاخص هاي مختلف در زمينه چگونگي توزيع درآمد .

  

  عناوين مرتبط :
طراحی سایت : اصفهان هاست